Kutna Hora – „wydobywcza góra”

Tym razem po sąsiedzku. Spędzając wakacje w Czechach trafiliśmy do Kutnej Hory – pięknego miasta oferującego wiele atrakcji.

Historia tego miejsca sięga X w., gdy w rejonie odkryto powierzchniowe żyły srebra. Odkrycie to przyczyniło się do rozwoju oraz (a może przede wszystkim) umożliwiło bicie własnych monet, słynnych denarów z inskrypcją „Malin Civitas”. Historycznie odkrycie wiązane jest również z założeniem klasztoru cysterskiego we wiosce Sedlec (dzisiaj dzielnica miasta). Ale to było dopiero preludium do dalszych wydarzeń. Konsekwencją odkrycia rud srebra było pojawienie się „zawodowców” – górników poszukujących rud srebra. Dopiero pod koniec XIII w. srebro w tym regionie zaczęto pozyskiwać w sposób przemysłowy na większą skalę. Zaczęły pojawiać się pierwsze górnicze osady, a w konsekwencji – na początku XIV w. czeski król Wacław II ustanowił prawa górnicze regulujące wydobycie. Znaczenie miasta podkreślił również królewski edykt przenoszący tutaj z Pragi mennicę królewską. W ten oto sposób Kutna Hora nabiera coraz wyższej rangi, stając się czeskim centrum finansowym oraz drugim po stolicy ośrodkiem miejskim. Tam gdzie pojawia się bogactwo, pojawiają się również konflikty – miasto, które powstawało w cieniu klasztornym, rosło w siłę i pod koniec XIV w. odłączyło się od administracji kościelnej. To nowy etap w rozwoju miasta. Kolejnym było wyczerpanie się łatwo dostępnych złóż srebra, które – na czas opracowania nowych metod wydobywczych – spowolniło rozwój miasta. Wielką tragedią dla regionu były wojny husyckie, w efekcie których miasto zostało zniszczone a wielu obcych górników (przede wszystkim niemieckich) zostało wygnanych. Zresztą – historia nie oszczędzała tego miasta – po perturbacjach husyckich przyszedł czas napaści szwedzkich (XVI w.), które spustoszyły miasto. No i zakończenie wydobycia – w pierwszej połowie XVIII w. złoża były już tak wyczerpane, że dalsza eksploatacja była nieuzasadniona ekonomicznie. Ostatnie historyczne wydarzenia mające wpływ na wygląd i kształt miasta to pierwsza połowa XX w. – czyli pierwsza i druga wojna światowa. Potem nastał już spokój.

Tyle historii …

Pomimo zawieruchy historycznej miasto rozwijało się. Powstała piękna starówka, oraz – niezależnie od cysterskiego klasztoru w Sedlcu – piękny kutnohorski kościół p.w. św. Barbary. W 1995 r. te właśnie obiekty zostały wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.

Wróćmy jednak do dzielnicy Sedlec. Poza imponującym zespołem klasztornym wraz z katedrą Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, na pobliskim cmentarzu można zobaczyć oryginalną kaplicę – ossuarium, zbudowaną z czaszek i szczątków kostnych. Mimo, że jest to dość makabryczna budowla, miejsce to warte jest obejrzenia. Niestety – ze względu na mnogość turystów – trudno znaleźć tu spokój i refleksję. Miejsce to powstało jako pamiątka ofiar i wydarzeń związanych z epidemią dżumy, wojen husyckich oraz wojny trzydziestoletniej. Prawdopodobnie znajdują się tu szczątki blisko 70 tyś. ofiar tych wydarzeń.

Nieopodal cmentarza znajduje się kilka ciekawych uliczek ze starą zabudową, niestety – jeszcze dość zaniedbanych. Nie mniej – warto urządzić tutaj mały spacer.

Z kolei Stare Miasto to mnogość wąskich i krętych uliczek, pełnych ciekawych zakamarków. Znaleźć można tutaj kilka ciekawostek, takich jak morowy słup, kamienna studnia czy kamienny dom. Zresztą – właściwie cała starówka prezentuje się bardzo efektownie – mnogość małych kolorowych domków, a także wszelkiego rodzaju kawiarenek i knajpek powoduje, że jest to chętnie odwiedzane przez turystów miejsce. Kutna Hora to również centrum kulturalne, gdzie odbywa się sporo różnorakich imprez, w tym plenerowych.

Na uboczu starówki znajduje się piękny późnogotycki kościół p.w. św. Barbary, którego powstanie datuje się na połowę XIV w., ale ostateczny kształt – w wyniku zaniedbań i zniszczeń – nadano mu dopiero pod koniec XIX w. Kościół ten to miejsce niezwykłe. Architektonicznie nie przypomina innych kościołów gotyckich z tego okresu. Nawet przylgnęła do niego turystyczna nazwa – „grzbiet brontozaura” – która dość trafnie określa wygląd zewnętrzny.

Kutna Hora to prawdziwa architektoniczna perełka, w której odkryto już znaczenie turystyki. Nie mniej, mimo ogromnego zainteresowania oraz tłumów w okresie wakacyjnym – warto znaleźć chwilę czasu i odwiedzić to piękne miasto, niejako po sąsiedzku …

 

Galeria zdjęć z wycieczki po Kutnej Horze:

http://cypis.pl/Podroze/relacje_pliki/2011.05%20Czechy/KutnaHora/galeria1.html

 

 

Ciekawe strony internetowe:

http://www.kutnahora.cz/?lang=2       – informacje o mieście Kutna Hora

http://sechtl-vosecek.ucw.cz/cml/dir/kutna_hora.html              – Kutna Hora w starej fotografii

Przybliżona lokalizacja GPS:

Katedra św. Barbary

49°56’41.5″N 15°15’44.3″E

49.944875, 15.262312

Kaplica Czaszek

49°57’42.0″N 15°17’16.6″E

49.961666, 15.287951