Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej

Staropolski Okręg Przemysłowy to zalążek polskiego przemysłu wydobywczego, metalurgicznego oraz maszynowego. Na terenie Gór Świętokrzyskich i okolic (w tym także na terenach należących dzisiaj również do Mazowsza oraz okręgu Łódzkiego) już na przełomie XIV i XV w rozwijały się manufaktury produkujące żelazo, chociaż pierwsze ślady wydobycia minerałów i pierwsze użycie dymarek datowane są prehistorycznie.

Zagłębie Staropolskie największy rozkwit zawdzięcza Stanisławowi Staszicowi – XIX w to największy rozkwit przemysłu w regionie. Powstaje wiele zakładów hutniczych (w tym wielkopiecowych), walcownie, fryszerki, pudlingarnie, zakłady produkcji wyrobów metalowych i wiele innych. Jako centrum przemysłu wybrano rzekę Kamienną, wzdłuż której powstawały kolejne zakłady wykorzystujące energię wody do celów przemysłowych.

I temu właśnie poświęcone jest Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Wielkiej.

Dla zainteresowanych historią przemysłu muzeum jest jednym z najciekawszych zabytków przemysłowych – tutejszy zespół walcowni i pudlingarnii wybudowany został nad sztucznym kanałem (częściowo podziemnych) prowadzącym wody z jeziora Sielpia przez zespół kół wodnych napędzających urządzenia metalurgiczne, by później łączyć się z rzeką – Czarna Konecka. Ośrodek przemysłowy to również osiedle robotników fabrycznych.

Do czasów dzisiejszych zachowało się część wyposażenia walcowni, w tym ogromne koło wodne (o średnicy ok. 8 m). Zabytkowa walcownia to nie lada gratka dla wszystkich miłośników techniki, a przede wszystkim dla „hutników”.

Kolejną atrakcją muzeum jest podziemna rzeka – jest to sztuczny ciek wodny przeznaczony do napędu kół wodnych i urządzeń, który na pewnym odcinku jest zabudowany (biegnie w formie tunelu pod placem zakładu). Latem organizowane są tutaj spływy łodzią – dla dzieciaków świetna zabawa.

 

Ciekawe strony internetowe:

http://konskie.travel/ – informacje o regionie koneckim – Końskie

http://konskie.travel/pl/informator_turystyczny/co_zobaczyc/o,10,muzeum_zaglebia_staropolskiego_w_sielpi.html  – informacje o Muzeum Zagłębia Staropolskiego – Sielpia Wielka

http://swietokrzyskie.travel/ – informacje o regionie świętokrzyskim

 

Przybliżona lokalizacja GPS:

51°06’50.5″N 20°20’51.6″E

51.114041, 20.347668